Ieiet / Reģistrēties
Lietotājs: / Iziet
KATALOGS

 

Īstenots projekts "Ražošanas ēkas izbūve Latgales filiālē"

Projekta Nr 16-03-A00641-000116

SIA SilJa ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.–2020. gadam pasākuma ”Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākuma
”Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” līdzfinansēto projektu ir uzbūvējusi ražošanas ēku,
ir labiekārtota teritorija un iegādāts autokars.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Lasīt vairāk