SIA SilJa

SilJa ir Latvijas uzņēmums, kas nodarbojas ar lauksaimniecības, meža un komunālās tehnikas tirdzniecību, rezerves daļu, garantijas servisa un apkopju nodrošināšanu. Veiksmīgi darbojamies arī dārzkopības preču un dekoratīvo augu vairuma un mazumtirdzniecībā. Uzņēmums veiksmīgi darbojas jau kopš 1995. gada.

Uzņēmums SilJa ne pirmo gadu ir pārstāvis tādiem pasaulē zināmiem ražotājiem kā DEUTZ-FAHR un KUHN. Uzņēmuma darbības laikā ir izveidojusies cieša sadarbība ar daudziem pasaulē atzītiem tehnikas un aprīkojuma ražotājiem no dažādām Eiropas valstīm.

SilJa sadarbojas arī ar LLKC (Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centru), Latvijas Lauksaimniecības universitāti, selekcijas un izmēģinājumu stacijām, lauksaimniecības mācību iestādēm, Zemnieku Saeimu, LOSP (Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome), kā arī ar Somijas un Latvijas Zemkopības ministrijām.

Kopā ir realizēti vairāki projekti, kas snieguši gan materiālu atbalstu, gan zināšanas vairākām saimniecībām dažādās nozarēs.

Uzņēmuma misija

Būt par vienu no vadošajiem daudznozaru uzņēmumiem ar augsti kvalificētu profesionāļu komandu, kura pamatā ir klientu apmierinātība un darbinieku labklājība

Vīzija

Veidot SilJa kā draudzīgu, lojālu, augsta profesionālisma pārstāvju komandu, kuras attīstības, materiālās labklājības un veiksmes pamatā ir daudznozaru uzņēmuma darbinieku un klientu labklājība.

Vērtības

Klientu sapratne – mēs zinām un izprotam klientu biznesu un rūpējamies par klientu biznesa veiksmīgu attīstību;

Sadarbības partneru, klientu un sabiedrības atziņa – svarīgi, lai tā būtu godīga, atklāta, uz abpusējiem panākumiem orientēta sadarbība;

Darbinieki – profesionāli sava aroda veicēji;

Infrastruktūra / vide – veidot pievilcīgu vidi katrā SilJa filiālē – mājīgus darba apstākļus Silja darbiniekiem, patīkamu atmosfēru klientiem un sadarbības partneriem, sakoptu un skaistu vidi apkārtnes iedzīvotājiem;

Pasākumi un publikācijas

SilJa piedalās diskusijā ar Zemkopības ministrijas pārstāvjiem
Lauku diena ZS Jožos 2017
Lauku diena Viļānos 2017
Lauku diena ZS Irbītēs 2017
KUHN 20. jubilejas pasākums
Traktordienas 2017
Dalība LIAA Biznesa inkubatorā
3. Vislatvijas reģionālo uzņēmēju kongress
Mazvilces aršanas sacensības un paraugdemonstrējumi
Aršanas mācības Stendē
LLU un topošo mehāniķu apmeklējums Siljā
Seminārs puķkopjiem 2016
Tehnikas demonstrējumi 2016
Lauku diena Viļānos 2016
Bauska Country 2016
SDF jauno modeļu prezentācija Drēzdenē
Plenērs SilJā
Traktordiena 2016
Viduslatgales pārnovadu fonda ziedotāju godināšana
SilJa 20 gadu jubileja
SilJa KUHN 15 gadu sadarbības jubileja
Klientu seminārs Kuldīgā
Rāmavas izstāde 2014
Mehu dienas 2014
Traktordiena 2014
Lauku dienas Viļānos 2014