Vienotais servisa tālrunis +371 20252550

Lauksaimniecības tehnikas serviss

  • Nekavējoša garantijas gadījumu izskatīšana un novēršana;
  • Individuāla pieeja katram klientam - remonta termiņa un izmaksu saskaņošana;
  • Strādājam ar daudziem vietējiem un ārzemju piegādātājiem, lai nodrošinātu ekonomiski pamatotu pakalpojumu;
  • Sniedzam pakalpojumus ne tikai SilJas pārstāvēto tehnisko zīmolu apkalpošanā, bet arī citai tehnikai;
Fridays 6_30pm - 10pm (2)