Lauksaimniecības tehnikas serviss

  • Nekavējoša garantijas gadījumu izskatīšana un novēršana
  • Individuāla pieeju katram klientam – remonta termiņa un izmaksu saskaņošana;
  • Strādājam ar daudziem vietējiem un ārzemju piegādātājiem, lai nodrošinātu ekonomiski pamatotu pakalpojumu
  • Sniedzam pakalpojumus ne tikai SilJas pārstāvēto tehnikas zīmolu apkalpošanā, bet arī citai tehnikai

Jaunās tehnikas montāža

Jaunās tehnikas montāža un palaišana darbā
Diagnostika, kalibrēšana un remonts

Remonts

Elektronikas un elektroinstalācijas remonts Klimatisko iekārtu, A/C apkalpošana

Konsultācijas

Klientu apmācību un konsultācijas darbam ar jauniegūto tehniku

Tehnikas apkalpošana

Tehnikas apkalpošana garantijas un arī pēc garantijas periodā

Fridays 6_30pm - 10pm (2)